هاستینگ لینوکس

با پنج روز ضمانت برگشت پول شما
  • هاست 500 مگابایات
    50,000ریال / Monatlich
    • فضـا 500 مگابایت
    • پهنای بـاند نامحـدود
    • ادان دامین نامحدود
    • SSL رایگان
    • امکان تغییر نسخه php دارد
    • هارد پر سرعت SSD-NvMe
    • کنترل پنل Cpanel
    • سایر امکانات نـامحدود
  • هاست ویژه 1 گیگابایت
    100,000ریال / Monatlich

      هدیه ویژه خرید سالانه یک عدد دامنه ir

    • فضـا 1 گیگابایت
    • پهنای بـاند نامحـدود
    • ادان دامین نامحدود
    • SSL رایگان
    • امکان تغییر نسخه php دارد
    • هارد پر سرعت SSD-NvMe
    • کنترل پنل Cpanel
    • سایر امکانات نـامحدود
  • هاست 2 گیگا بایت
    180,000ریال / Monatlich
    • فضـا 2 گیگابایت
    • پهنای بـاند نامحـدود
    • ادان دامین نامحدود
    • SSL رایگان
    • امکان تغییر نسخه php دارد
    • هارد پر سرعت SSD-NvMe
    • کنترل پنل Cpanel
    • سایر امکانات نـامحدود
  • هاست 2000 مگابایت ایران
    180,000ریال / Monatlich
    • فضـا 2 گیگابایت
    • پهنای بـاند نامحـدود
    • ادان دامین نامحدود
    • SSL رایگان
    • امکان تغییر نسخه php دارد
    • هارد پر سرعت SSD-NvMe
    • کنترل پنل Cpanel
    • سایر امکانات نـامحدود
  • هاست 5 گیگا بایت
    300,000ریال / Monatlich
    • فضـا 5 گیگابایت
    • پهنای بـاند نامحـدود
    • ادان دامین نامحدود
    • SSL رایگان
    • امکان تغییر نسخه php دارد
    • هارد پر سرعت SSD-NvMe
    • کنترل پنل Cpanel
    • سایر امکانات نـامحدود
  • هاست 10 گیگابایت
    380,000ریال / Monatlich
    • فضـا 10 گیگابایت
    • پهنای بـاند نامحـدود
    • ادان دامین نامحدود
    • SSL رایگان
    • امکان تغییر نسخه php دارد
    • هارد پر سرعت SSD-NvMe
    • کنترل پنل Cpanel
    • سایر امکانات نـامحدود
  • پلان نامحدود طلایی
    990,000ریال / Monatlich
    • فضـا نامحدود گیگابایت
    • پهنای بـاند نامحـدود
    • ادان دامین نامحدود
    • SSL رایگان
    • امکان تغییر نسخه php دارد
    • هارد پر سرعت SSD-NvMe
    • کنترل پنل Cpanel
    • سایر امکانات نـامحدود