تمامی محصولات این مجموعه بصورت سه ماهه ارجا داده میشود.

کیفیت مثال زدنی

پلن 1 1 موجود است

منابع کاملا اختصاصی


 • 2GIG

  Ram

 • 20گیگابایت

  فضای هارد

 • 2CORE

  CPU

 • نامحدود

  پهنای باند

 • 1 عدد

  آی پی

پلن 2

منابع کاملا اختصاصی


 • 4 GB

  Ram

 • 70 گیگابایت

  فضای هارد

 • 3CORE

  CPU

 • نامحدود

  پهنای باند

 • 1 عدد

  آی پی

پلن 3 1 موجود است

منابع کاملا اختصاصی


 • 8 GB

  Ram

 • 100 گیگابایت

  فضای هارد

 • 4CORE

  CPU

 • نامحدود

  پهنای باند

 • 1 عدد

  آی پی

پلن 4 1 موجود است

منابع کاملا اختصاصی


 • 16GIG

  Ram

 • 500 گیگابایت

  فضای هارد

 • 4CORE

  CPU

 • نامحدود

  پهنای باند