بسته 500 مگابایت هاست ربات
 • LiteSpeed

  وب سرور

 • دارد
  قابلیت ساخت ربات میدلاین
 • 500 مگابایت
  فضا
 • بله
  امکان انتخاب نسخه PHP
 • بله
  سرعت پردازش بالای اطلاعات
 • cpanel
  کنترل پنل
 • نامحدود
  پهنای باند
 • بله

  امنیت بالای سرورها
بسته 1000 مگابایت هاست ربات
 • LiteSpeed

  وب سرور

 • دارد
  قابلیت ساخت ربات میدلاین
 • 1000 مگابایت
  فضا
 • بله
  امکان انتخاب نسخه PHP
 • بله
  سرعت پردازش بالای اطلاعات
 • cpanel
  کنترل پنل
 • نامحدود
  پهنای باند
 • بله

  امنیت بالای سرورها
بسته 2000 مگابایت هاست ربات
 • LiteSpeed

  وب سرور

 • دارد
  قابلیت ساخت ربات میدلاین
 • 2000 مگابایت
  فضا
 • بله
  امکان انتخاب نسخه PHP
 • بله
  سرعت پردازش بالای اطلاعات
 • cpanel
  کنترل پنل
 • نامحدود
  پهنای باند
 • بله

  امنیت بالای سرورها