هاست دانلود آلمان

1گیگ

فضا 1000 MB پهنای باند نامحدود DirectAdmin استفاده از رپيدليچ مجاز تحویل آنی بله FTP نامحدود فعال بودن PHP addon domain نامحدود park domain نامحدود ساب دامین نامحدود


2گیگ

فضا 2000 MB پهنای باند نامحدود DirectAdmin استفاده از رپيدليچ مجاز تحویل آنی بله FTP نامحدود فعال بودن PHP addon domain نامحدود park domain نامحدود ساب دامین نامحدود


5گیگ

فضا 5000 MB پهنای باند نامحدود DirectAdmin استفاده از رپيدليچ مجاز تحویل آنی بله FTP نامحدود فعال بودن PHP addon domain نامحدود park domain نامحدود ساب دامین نامحدود


10گیگ

فضا 10000 MB پهنای باند نامحدود DirectAdmin استفاده از رپيدليچ مجاز تحویل آنی بله FTP نامحدود فعال بودن PHP addon domain نامحدود park domain نامحدود ساب دامین نامحدود